GDPR

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU 25 maj 2018. Den kommer att ersätta nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet förstärks och du får större kontroll över dina uppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för de ansökningar som stiftelsen erhåller från föreningar som söker bidrag.

Styrelsen för Stiftelsen behöver namn på kontaktpersoner samt telefonnummer för att kunna bereda och behandla ansökningarna. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Vilka uppgifter sparar vi?

För de föreningar som blivit beviljade bidrag sparas ansökningshandlingen som ska vara undertecknad av attestansvarig i föreningen. I ansökan kan även finnas uppgift på kontaktperson samt telefonnummer till kontaktpersonen.

Dessa uppgifter delas med Stiftelsens styrelse för beredning och beslut.

Inga andra än Stiftelsens ledamöter har tillgång till kontaktuppgifterna.

Alla kontaktuppgifter tas bort inför nästkommande årsperiod.

Hur kommer jag i kontakt med er och kan kontrollera vad ni har om mig?
Vid frågor angående behandlingen vänder ni er till den mejladress som finns här på hemsidan.

E-mail: sekreterare@margaretas-minnesfond.org eller tel. 08-4118325 Alternativt: maila Ert telefonnummer och ange när det passar bäst att jag ringer upp Er.